Vesting Bourtange

Vesting Bourtange

In en rond de Vesting Bourtange lopen Solognote schapen. Met een prachtig oud Frans landras wordt hier het touristische aspekt met het duurzame gecombineerd. In de zomermaanden loopt herder Jelle regelmatig met de schapen in de vesting.We gaan de buitenste vestingwal begrazen met een kudde Solognotes en Groot Heideschapen.Ook hier is boomopslag een probleem en door de schapenbegrazing wordt de dijk weer goed vastgetrapt .Dit is goed voor de stabiliteit van de dijk.

   

Met dank aan Jan Arendsen voor het maken van de beelden.

Groninger landschap Bourtange

Op een 100 hectare groot natuurterrein van het Groninger Landschap tussen de vesting Bourtange en de Duitse grens wordt een kudde Groot Heideschapen en Solognotes ingezet om Jacobskruiskruid te bestrijden. Op dit terrein lopen al jarenlang vleeskoeien en konikpaarden door deze vorm van beheer is een probleem ontstaan met boomopslag en Jacobskruiskruid. Het Jacobskruiskruid wordt bestreden dmv drukbegrazing met een gerasterde kudde schapen.

Met een flinke koppel Landgeiten gaan we de berken en elzenopslag aanpakken.

Terug naar overzicht

wilt u meer informatie over onze begrazingsprojecten of heeft u een andere vraag?

Klik hier
Website laten maken door Modual.